+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení RO č.35/29.4.2020

Rada obce bere na vědomí: 1)  Upozornění radních  na povinnosti spojené s výkonem funkce veřejných funkcionářů (podání oznámení      veřejnými funkcionáři do 30.6.2020 do Centrálního registru oznámení).  2) Poškození autobusové zastávky na ,,Vartě”  (Potvrzení o...

Usnesení RO č.34/22.4.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Objednávku na letecké snímkování obce za cenu 7852,90Kč – CBN Nakladatelství s.r.o., IČ: 24804584. 2) Podání žádosti o možnost výsadby dřevin ve spolupráci s Plzeňským krajem a Správou a údržbou silnic     Plzeňského kraje. Místo a...