+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení RO č.39/22.6.2020

Rada obce bere na vědomí:    1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 29.6.2020.    2) Informace lesního odborného lesního hospodáře Ing.Janouška (LHP, těžba a evidence dřeva, nová         výsadba).   Rada obce schvaluje: 1) Finanční příspěvek ve výši...

Usnesení RO č.38/17.6.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1480 /20,     poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční     povahy“ – 21 900,-Kč....

Závěrečný účet obce za rok 2019

FIN122019 OÚ Inventarizační zpráva 2019 PŘÍLOHA 122019 OÚ ROZVAHA 2019ZŠ ROZVAHA 122019 OÚ ROZVAHA2019 MŠ VZZ 2019 ZŠ VZZ 122019 OÚ VZZ 2019 MŠ Závěrečný účet 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření...