+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení RO č.40/8.7.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Protokol KÚPK, odboru informatiky ze dne 3.7.2020 o výsledku následné veřejnoprávní   kontroly čerpání dotace  na  akci ,, Optická páteř Nezvěstice II.etapa 2017″. Nebyly zjištěny nedostatky. 2)  Zápis ze 7. jednání sociální komise...

Usnesení ZO č.9/29.6.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 11.3.2020 do 29.6.2020.   2) Kontrolní protokol NKÚ ČR, územního odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o kontrole č.19/28       ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy  v kapitole...