+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku
Produkce odpadů v obci za rok 2019

Produkce odpadů v obci za rok 2019

Druh odpadu    Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t) Směsný komunální odpad  84,83 123,6871 Objemný odpad  31,96 46,60 Papír a lepenka  10,06 14,6726 Sklo  9,66 14,0878 Plasty  14,62 21,315 Kovy  1,13 1,662 Textilní materiály               3,43 5,009 Nebezpečné...