+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení ZO č.9/29.6.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 11.3.2020 do 29.6.2020.   2) Kontrolní protokol NKÚ ČR, územního odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o kontrole č.19/28       ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy  v kapitole...

Usnesení ZO č.8/11.3.2020

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 11.3.2020 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 29.1.2020 do...

Usnesení ZO č.7/29.1.2020

Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 29.1.2020 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   1) Zprávu o činnosti RO za období od...

Usnesení ZO č.6/16.12.2019

Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 16.12.2019 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   1) Zprávu o činnosti RO za období od...

Usnesení ZO č.5/25.9.2019

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 25.9.2019 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 26.6.2019...

Usnesení ZO č.4/26.6.2019

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 27.3.2019 do 26.6.2019. 2) Postup prací při realizaci akce ,,Vybudování nástavby  a přístavby ZŠ  – II. etapa”. 3) Postup přípravy na realizaci projektu ,,Odkanalizování obce...