+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku
Vandal poškodil stromy na stadionu

Vandal poškodil stromy na stadionu

Neznámý vandal úmyslně poškodil 15 stromů v areálu stadionu.  Tím nebyla způsobena pouze ekologická újma, ale i škoda majetková. Obec Nezvěstice vynaložila na nákup a výsadbu stromů cca 30 tisíc korun. ...

Usnesení ZO č.9/29.6.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 11.3.2020 do 29.6.2020.   2) Kontrolní protokol NKÚ ČR, územního odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o kontrole č.19/28       ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy  v kapitole...