+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení RO č.40/8.7.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Protokol KÚPK, odboru informatiky ze dne 3.7.2020 o výsledku následné veřejnoprávní   kontroly čerpání dotace  na  akci ,, Optická páteř Nezvěstice II.etapa 2017″. Nebyly zjištěny nedostatky. 2)  Zápis ze 7. jednání sociální komise...

Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice

Cyklotrasa – předpokládané náklady cyklotrasy celkem 10 210 000,00Kč s DPH – schválena dotace z IROP na výstavbu cyklotrasy 4 876 377,47 Kč     – schválena dotace od PK na výstavbu cyklotrasy 3 761 376,00Kč   celkem dotace 8 637 753,47...