+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Odpady je možné ukládat na sběrné místo, které je v naší obci určeno za ,,Restaurací BON“,

             ve čtvrtek 16.7.2020 od 8.00 do 18.00 hodin

 

 

Seznam svážených druhů odpadů

Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové,

převodové a mazací oleje, ostatní oleje

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

(absorpční činidla, filtrační materiály)

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající

z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,

fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky

Nepoužitá léčiva (staré léky)

Pneumatiky osobní (bez disků)

Pneumatiky nákladní – ,,AVIA” (bez disků)

Olověné akumulátory

Baterie včetně autobaterií

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vyřazená zařízení domácího chlazení

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál  a objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Tyto odpady neodkládejte na sběrné místo nebezpečných odpadů za Restauraci BON.

sběr objemných odpadů bude probíhat v jiném termínu

      !!!

dokument bude sejmut 16.7.2020 22:12