+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

  1. za jednoho psa v rodinném Domě…………………………………………..…300 Kč

 

  1. za jednoho psa v bytovém domě………………………………………………..500 Kč

 

  1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………………….600 Kč

 

  1. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ……………………………….200 Kč

 

  1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let …….……………………………………………………………………………………300 Kč