+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704168 ve Vaší obci / městě:

Nezvěstice

Dne

Od

Do

08.06.2020

13:00

15:00

 

Nezvěstice

31, 74, 85, 86, 99, 100, 109, 134, 157, 189, 201, 207, 229, 231, 232, 234, 239, 

240, 245, 246, 247, 251, 253, 261, 266, 267, 274, 292, 293, 306, 313, 325, 334, 

337, 339, 340, parc. č. 119/10, parc. č. 123/5, parc. č. 577, parc. č. 775, 

parc. č. 1118, parc. č. 1121, parc. č. P123/9, E56, E82

Nezvěstice

39/39r

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

dokument bude sejmut 8.6.2020 20:47