+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 

Obec Nezvěstice obdržela od Plzeňského kraje

finanční dotaci ve výši 5 000 000,-Kč

(Dotační program vodohodpodářské infrastruktury 2015)

na projekt ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV”.