+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

 

    OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

 

 

p r o n a j m o u t

 

 

část nebytových prostorů v objektu –č.p.20 (budova Zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu – ordinace, společná čekárna, sklad a soc.zařízení o celkové výměře 32,20m2 v  I. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu.

I.NP : místnost 13m2

           společná čekárna 17,20m2

           soc.zařízení  2m2

           celkem 32,20m2                 

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

tel:377891126