+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení ZO č.13/20.3.2017

Prezentace   ZO bere na vědomí:  1)  Zprávu o činnosti RO za období od 19.12.2016 do 20.3.2017.   2)   Žádosti obce o dotace:   2.1 Podání žádosti o dotaci ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj na projekt ,,Obnova místních         komunikací –...

Usnesení ZO č.12/19.12.2016

PREZENTACE – 12 ZO bere na vědomí: Zprávu o činnosti RO za období od 10.2016 do 19.12.2016. Žádost p……………… ze dne 15.12.2016 (č.j.1006/2016) o projednání zastupiteli obce – územní plán. Sdělení Magistrátu města Plzně,...

Usnesení ZO č.11/26.10.2016

ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 8.2016 do 26.10.2016. 2) Zprávu o projednání návrhu Územního plánu Nezvěstice – příloha č.1 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016 3) Po nabytí účinnosti nového Územního plánu Nezvěstice ukončení platnosti...

Usnesení ZO č.10/22.8.2016

ZO bere na vědomí: Zprávu o činnosti RO za období od 13.6.2016 do 22.8.2016. Předchozí stanovisko Ministerstva financí podle §30 zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní...

Usnesení ZO č.9/13.6.2016

ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 3.2016 do 13.6.2016. 2) Oznámení veřejného projednání územního plánu Nezvěstice, 23.6.2016 od 17.00 hodin  v Sokolovně.   ZO projednalo a schvaluje: 1)Program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce....

Usnesení ZO č.8/14.3.2016

ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 14.12.2015 do 14.3.2016.  2)   Pokračování v jednání s majitelkou pozemku č.st. 19/3  (88m2) a stavby (stodola u Bonu) o odkupu.  3)   Žádosti obce o dotace:  a) Podanou žádost o dotaci z PSOV PK 2016 na...