+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení ZO č.19/25.6.2018

Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 25.6.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ZO bere na vědomí:  1) Zprávu o činnosti RO za období od 28.3.2018 do 25.6.2018.  2)...

Usnesení ZO č.18/28.3.2018

Obec Nezvěstice Zastupitelstvo obce Nezvěstice  Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 28.3.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění   ZO bere na vědomí:  1)  Zprávu o...

Usnesení č.17/18.12.2017

    ZO bere na vědomí: 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 6.9.2017 do 18.12.2017. 2)  Odměňování členů zastupitelstva dle zákona č. 99/2017 Sb. od 1.1.2018.   ZO schvaluje: 1)  Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 2) ...

Usnesení ZO č.16/6.9.2017

ZO bere na vědomí: 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 7.8.2017 do 6.9.2017. 2) Současné administrativní řešení otevření čtyř nových učeben a navazujících prostor. Rozhodnutí       MŠMT č.j. – 12148/2017-9 ze dne 31.8.2017 o poskytnutí dotace (změna) na akci...

Usnesení ZO č.15/ 2.8. a 7.8.2017

Obec Nezvěstice Zastupitelstvo obce Nezvěstice Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 2.8.2017 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění   ZO bere na vědomí: 1)  Zprávu o...

Usnesení ZO č.14/26.6.2017

ZO bere na vědomí:  1)  Zprávu o činnosti RO za období od 20.3.2017 do 26.6.2017. ZO schvaluje: 1)  Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 2)  Ověřovatele zápisu : Mgr.Terezu Harasimovičovou a Ing.Lubomíra Hrdinu          Zapisovatelku...