+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení ZO č.3/27.3.2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 25.2.2019 do 27.3.2019. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 2)  Ověřovatele zápisu : p.Václava Soukupa a Mgr.Andreu...

Usnesení ZO č.2/25.2.2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 17.12.2018 do 25.2.2019. 2) Záměr realizovat projekt Přestupní uzel Nezvěstice a podat žádost o poskytnutí dotace      z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),...

Usnesení ZO č.1/17.12.2018

Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice, konaného dne 17.12.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 24.9.2018 do...

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO/31.10.2018

  ZO schvaluje: 1) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 2) Ověřovatele zápisu: Mgr.Andreu Šourkovou a Mgr.Blanku Hachovou.      Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou, DiS.. 3)   Zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2018 – 2022. 4) ...

Usnesení ZO č.20/24.9.2018

ZO bere na vědomí: 1)  Zprávu o činnosti RO za období od  25.6.2018 do 24.9.2018. 2)  Podání žádosti o dotaci na akci ,, Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ – II. etapa” (výzva ITI č.36     ,,Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní...