+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení ZO č.14 z 15.6.2009

    Usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                          konaného dne 15.6.2009  ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 9.3. 2009 do 15.6.2009. 2) Ustavení komise pro kroniku ve složení...

Usnesení ZO č.13 z 9.3.2009

    Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                            konaného dne 9.3.2009 ZO bere na vědomí: 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 15.12. 2008 do 9.3. 2009. ZO schvaluje: 1)   Návrh rozpočtu na rok 2009 a...

Usnesení ZO č.12. z 15.12.2008

   Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                          konaného dne 15.12.2008  ZO bere na vědomí: 1)   Zprávu o činnosti RO za období od 22.9.2008 do 15.12. 2008. 2) Plán práce ZO na první pololetí 2009. ZO...

Usnesení ZO č.11. z 22.9.2008

Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                          konaného dne 22.9.2008  ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od  1.7. 2008 do 22.9.2008. 2) Hospodaření obce Nezvěstice k 31.8.2008. 3) Závěrečnou...

Usnesení ZO č.10. z 1.7.2008

Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                          konaného dne 1.7.2008  ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 2.6. 2008 do 1.7.2008. 2) Informace starosty o všech předešlých jednáních...

Usnesení ZO č.9 z 2.6.2008

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice                                          konaného dne 2.6.2008 ZO bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti RO za období od 10.3. 2008 do 2.6.2008. 2) Informaci o dalších jednáních ohledně obchvatu Nezvěstic...