+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Cyklotrasa

– předpokládané náklady cyklotrasy celkem 10 210 000,00Kč s DPH

– schválena dotace z IROP na výstavbu cyklotrasy 4 876 377,47 Kč

 

 

– schválena dotace od PK na výstavbu cyklotrasy 3 761 376,00Kč

 

celkem dotace 8 637 753,47 Kč 

 

Lávka

– předpokládané náklady na vybudování lávky 7 500 000,-Kč s DPH

– schválena dotace od PK na lávku 3 500 000,-Kč

 

REALIZACE AKCE   SRPEN – PROSINEC 2020

www.turisturaj.cz

C1-Situační_výkres_širších_vztahů